Tỷ giá EUR/USD tăng trên 1,15, tập trung vào tỷ suất lợi nhuận trái phiếu của Ý và Mỹ - Giffy 02